Wie is Belvosur

Belvosur

BELVOSUR vzw werd in 1995 opgericht door dhr. Gerard Dupulthys uit Oostkamp, ereconsul van Suriname in België. De naam is een lettergreepwoord, afgeleid van ‘België voor Suriname’.

Onze vzw verzamelt via fondsenwerving financiële middelen om projecten in Suriname te ondersteunen.  Suriname wordt immers geteisterd door een schrijnende bevolkingarmoede. Het ‘CIA Worl Factbook’ 2002 stelde dat  70% van de bevolking onder de armoedegrens leeft.
Belvosur focust exclusief op projecten voor noodlijdende Surinaamse kinderen.

Onze fondsen worden bovendien enkel aangewend voor materiële hulp, niet voor diensten.

Naast de vzw Belvosur werd in 2012 ook de Stichting Belvosur Suriname opgericht. Deze Stichting opereert in Suriname zelf. De Bruggeling Stijn Ketele - reeds vele jaren beroepshalve actief in Suriname - is de voorzitter. vervangen door: Op 1 juni 2020 wordt Stijn Ketele als voorzitter opgevolgd door Marja Themen-Sliggers, Sociaal-agoog, bestuurslid van de Stichting. 

De Stichting Belvosur Suriname prospecteert en rapporteert aan de vzw Belvosur in België. Voor de weerhouden projecten worden vanuit België financiële middelen gezocht en overgemaakt. Vervolgens staat de Stichting Belvosur Suriname in, voor de concrete uitvoering en opvolging ter plaatse. Om de twee à drie jaar bezoekt een delegatie van Belvosur vzw de nieuwe projecten in Suriname. Alle ingezamelde gelden gaan integraal naar de projecten in Suriname. Er worden geen lonen of vergoedingen uitbetaald, ook niet voor de reizen in het kader van de projectopvolging.

Ex-speler Tim Smolders van Cercle Brugge en Margot Neyskens, woordvoerder van minister Tommelein, worden ambassadeurs van Belvosur, samen met Leo Van der Elst. Toen zij nog peter en meter waren gooiden zij al hun charmes in de strijd om steun te verzamelen voor onze projecten. Ze waren te gast in het programma ‘Alles Goed’ van Focus WTV. Op een klare, onderhoudende manier leggen ze uit wie we zijn, wat we doen en waarom ze zich engageerden om het gezicht te zijn van Belvosur.