Stichting Marronage

Voor de Stichting Marronage hebben we gezorgd voor materiaal voor voorschoolse educatie programma in Brokopondo. Bedrag geschat op €5000.