Stichting Vroege Stimulatie Creche

De Stichting Vroege Stimulatie Creches heeft als doelstelling het bevorderen van de zelfwerkzaamheid van gehandicapte kinderen. Zij begeleidt kinderen met ontwikkelingsstoornissen en exploiteert hiernaast twee creches.

De crèche vangt kinderen op van 0 tot 8 jaar met een verstandelijke ontwikkelingsachterstand in combinatie met lichamelijke achterstand en heeft recentelijk te maken met heel wat inbraken en buurtproblemen en het gebouw is te klein voor de aanvraag voor baby’s. 

Er is dringend een bijkomend lokaal nodig waar ook fysiotherapie kan worden gegeven. Hiervoor werd een bouwaanvraag ingediend en goedgekeurd door het Surinaams ministerie en ook twee Nederlandse instanties hebben een bijdrage geleverd. Ze ontbreken echter nog 15.000 $ waarvoor ze op BELVOSUR rekenen op zodoende het plan te realiseren.

Alsook moest de keuken worden aangepast en hebben zij nood aan een nieuwe computer. Dit alles werd geraliseerd voor een bedrag van 15 000 euro.