Stichting Kennedy

De stichting heeft tot doel het bevorderen en behartigen van de educatieve, geneeskundige, geestelijke en materiële belangen van dove en slechthorende.

De Kennedy stichting bestaat sinds 1965. Ze verzorgt onderwijs met alle nodige faciliteiten op GLO niveau. Zij geeft adviezen, geleidingen en hulp aan ouders. Leekrachten en internaatpersoneel worden in de gelegenheid gesteld door training hun deskundigheid te bevorderen.

Deze school wenste audioapparaten voor doven en gehoorgestoorden die nodig waren om goed onderwijs te kunnen leveren. Het gaat om eenvoudige apparaten die 220 euro per stuk kosten waarvan ze 40 stuks vroegen. De raad van bestuur van BELVOSUR keurde dit project goed.

Op 23 mei 2007 bracht een BELVOSUR-delegatie een bezoek aan de school en stelde vast dat de concrete aankoop nog niet was uitgevoerd omwille van de keuze van de verschillende offertes met de daaraan gekoppelde onderhouds- en herstellingswerken. Delegatie stelde einde van het jaar als ultimatum voor de realisatie.
In augustus van 2007 werd aankoop gefinaliseerd.