‘s Lands hospitaal

Van kinderbedjes tot benodigdheden

’s Lands hospitaal is het oudste ziekenhuis in Suriname. Voor de  afdeling Moeder en Kindzorg van het ‘s LANDS HOSPITAAL konden wij verschillende kinderbedjes en benodigdheden voorzien.

 

Het s'Lands hospitaal is het oudste ziekenhuis in Suriname en heeft in de loop der jaren steeds gewerkt met professionaliseringen van haar diensten. Binnen dit kader is het ziekenhuis enige jaren gestart met de verbeteringen en moderniseringen van diverse faciliteiten. Door de jaren heen heeft 's lands hospitaal zich gespecialiseerd voor wat betreft MOEDER- en KINDZORG, in die zin dat het ziekenuis de grootste prenatale poli heeft. Ruim de helft van alle geboortes vindt plaats in dit ziekenhuis.

Het Moeder-en Kindcentrum van 's Lands Hospitaal is op 24 oktober 2008 officieel in gebruik genomen. In dit centrum worden vrouwen en kinderen voor en na de bevalling begeleid en kan men terecht voor onderzoek naar baarmoederhalskanker en voor informatie over anticonceptie, seksualiteit en reproductieve gezondheidszorg.

 

De Bouw van het centrum begon in 2006 met Nederlands verdragsmiddelen. Eerst werden de moderne verloskamers gebouwd, waarna het centrum media dit jaar werd opgeleverd. s' Lands hospitaal, dat van oudsher bekend staat als het 'Moeder en Kind' ziekenhuis, neemt aanzienlijk deel van het totale aantal jaarlijkse geboorten in Suriname op zijn rekening.

Dagelijks vinden er 10 tot 11 bevallingen plaats. Veder heeft het hospitaal de meeste bezoekers van de pr en postnatale klinieken. Teneinde de central rol, die het ziekenhuis vervult bij de moeder- en kinderzorg beter tot haar recht te laten komen was het noodzakelijk om de infrastructuur en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Het centrum heeft twee gynaecologen in dienst en beschikt over een consultatiebureau, een voorlichtingsafdeling, de poliklinieken van de gynaecologen, een ruimte voor prenatale zorg, verloskamers, een conferentieruimte en een kinderhoekje, waar de moeder hun kinderen aangenaam bezig kunnen houden, terwijl ze op hun beurt wachten.

 

Vanwege het veelvuldig gebruik is een deel van de apparatuur en meubilair aan vervanging toe. Ten behoeve van de afdeling Couveuse, Kraam en Kinderafdeling is er een ernstig tekort aan geschikt materiaal. Directeur Dr.Alba van het ziekenhuis, werkte het voorstel uit voor de aankoop van 40 wiegjes, 1 resusicitaitetafel en 1 kindermonitor, in het totaal voor 40 987 euro.

De aanvraag werd door de raad van bestuur van Belvosur onderzocht en principieel goedgekeurd onder de voorwaarde dat ook de provincie West-Vlaanderen de nodige steun kon verlenen.

Aan de provincie werd het project voorgesteld. De provincie keurde einde 2014 het project goed voor een toelage van 20 000 euro maar ook een tweede schijf van 10 000 euro. Belvosur zelf kwam tussen voor het een bedrag van 10 000 euro.

Het bovenstaande werd gerealiseerd en dit voor een bedrag van 40 000 euro.

 

Tijdens een reisbezoek in April 2015 heeft een delegatie van Belvosur de kinderafdeling van het ziekenhuis een bezoek gebracht en kunnen vaststellen dat de tussenkomst van groot belang was. De directeur en zien specialisten waren lovend over de vlotte samenwerking.