NOS KASITAS

Dit tehuis bevat 90 kinderen vanaf baby’s tot de leeftijd van 18 jaar die in armoe leefden. Het tehuis zorgt voor troost, liefde, voeding, kleding en onderwijs. De oudere kinderen krijgen begeleiding om hun weg te vinden in de maatschappij.

Zij hebben nood aan een aantal praktische noodzakelijke benodigdheden  zoals een blender voor sap te maken, metalen drinkbekers,borden en bestekken, baddoeken,radio, grasmachine : kostprijs 3.300€

Raad van bestuur 26.2.2006  gaf zijn toestemming en dit voor een bedrag van 3 300 euro.

 

In 2011 bracht een delegatie van BELVOSUR een bezoek aan het centrum en stelde er schrijnende toestanden vast. Er was dringend nood aan matrassen en beddegoed. Ook twee ventilatoren waren nootzakelijk. Dit voor een bedrag van 1 200 euro.

Mevrouw Dakriet, de zorgmama, kreeg onwille van de hoogdringendheid meteen de toestemming.

 

Begin 2013 sloeg het noodlot toe en brandde het tehuis volledig af. Gelukkig waren er geen gekwetsten. De Surinaamse overheid heeft gezorgd voor de “eerste” hulp. De kinderen werden tijdelijk behuisd ergens en Lelydorp maar voorlopig is er nog geen zicht op een definitieve andere opvang.  Er bestaat een vermoeden dat het wel eens een lang verhaal zou kunnen worden. Vanuit BELVOSUR hebben wij te kennen gegeven dat we willen meewerken maar dan alleen aan een duurzame oplossing.

In 2015 konden de kinderen van NOS KASITAS eigenlijk met hun eerste les beginnen. Ze bleven bijna anderhalf jar in de NAKS Hogeschool in Lelydrop. Op 31 december zijn ze verhuisd naar hun eigen thuis.

Contact verliep via Ali ABDOULRACHMAN
Staat vermeld op de lijst van de tehuizen die worden  gesteund door de vereniging AANEEN.