De Heilige Familie Parochie

De heilig Familie Parochie is een Rooms Katholieke gemeente met een scholengemeenschap die bestaat uit 4 scholen met circa 500 leerlingen. De leerlingen komen uit een gemengd milieu.

Deze scholen zijn in de loop der jaren zodanig in verval geraakt dat herstelwerkzaamheden zich opdringen. De globale kostprijs hiervoor bedraagt tussen de 5.000 à 10.000 €. De raad van bestuur van BELVOSUR besloot op 22.2.2005 tot goedkeuring van het dit project ten bedrage van 10.000€. Op 8 oktober 2005 verkregen wij de verrechtvaardiging van 11.451,74€ voor de werken die werden uitgevoerd.

Foto's zijn terug te vinden op www.hfscholen.org

In 2006 werd de globale renovatie van de Christus-Koningschool uitgetekend: kostprijs 66 200 euro. De raad van bestuur beslist tot medewerking voor de helft van het project en te onderzoeken of de andere helft via de provincie kan tussenkomen.

Op 26 mei 2007 bracht een delegatie van BELVOSUR een bezoek aan de school  en stelde vast dat alles zeer goed werd opgevolgd en georganiseerd.  Het voornaamste project was nu de verbouwing van een verlaten nonnenklooster tot kleuterschool.De delegatie zal al het nodige doen om dit project te ondersteunen en de vraag naar medewerking van de provincie W.VL. alle kracht bijzetten.

Op 15.6.07 mailde de voorzitter van de HEILIGE FAMILIE het volledig uitgetekend project door zodat het kon worden overgemaakt aan de provincie. Er werd gevraagd aan de provincie om tussen te komen voor 30 000 euro, de vzw Belvosur brengt 10 000 euro in en de H.Familie zelf ook 7 870 euro.

Op 12 maart 2009 kregen we van de provincie de goedkeuring voor dit project. Er werden drie schijven toegezegd van 10000 euro.

Het bovestaande werd geraliseerd door BELVOSUR dit voor een bedrag van 10 000 euro. Aanvullend werd er ook 30 000 euro door de Provincie ondersteund.