Betheljada

Stichting Huize Betheljada

Stichting Huize Betheljada biedt vanaf November 1979 een liefdevol thuis aan kinderen en jong volwassenen met een ernstige meervoudige beperking. Er wonen in de 24 uurs zorg permanent 35 bewoners, verdeeld over 4 woongroepen en in de dagopvang komen er 20 kinderen vijf dagen per week. Betheljada creëert  een inspirerende plek waarin het welzijn van de kinderen en de medewerkers centraal staat.

In het verleden werd reeds samengewerkt voor bepaalde projecten met BETHELJADA, een tehuis voor kinderen en jong volwassenen met een ernstige meervoudige beperking. Er wonen in de 24 uurs- zorg permanent 35 bewoners, verdeeld over 4 woongroepen en in de dagopvang komen er 20 kinderen vijf dagen per week.

BEHTELJADA is een stichting die goed gestructureerd en georganiseerd werkt en gevestigd is in PARAMARIBO.

Samenwerking met BEHTELJADA biedt het voordeel dat we op een structurele manier kunnen hulp bieden en dat we ook op langere termijn kunnen investeren in hun werking.

Daarom werd in 2016 25.000 EURO geschonken voor de aankoop van de woning naast het huidig tehuis teneinde uitbreiding mogelijk te maken.  De inrichting en aanpassing van dit gebouw dienen nog te gebeuren en het is de bedoeling om daarin met BELVOSUR te participeren.  De besprekingen hieromtrent zijn nog bezig.

Met het oog op verdere samenwerking is in 2017 besloten dat de voorzitter van BELVOSUR, hr. Hugo DEKEYZER, deel  uitmaakt van de Raad van Bestuur van de stichting BETHELJADA.

Stichting Huize Betheljada bevindt zich in de voormalige planterswoning aan de:
Cornelis Jongbawstraat 55
Paramaribo/Suriname
Tel: 00597-475921
Email: directie@betheljada.org / info@betheljada.org
Website: www.betheljada.org
Facebook: www.facebook/Huize Betheljada