In memoriam

Albert Cools, bestuurder van onze vzw van 8 oktober 2004 tot 21 mei 2017 en sinds 25 juni 2017 erelid, is op 12 juni 2021 overleden te Gent.

Danny Jamart, toegetreden als bestuurder op 14 juni 2009, als Voorzitter aangesteld op 6 december 2010 tot 26 juni 2016, en ontslag genomen als bestuurder op 6 oktober 2017, is overleden op 5 juli 2021.